Spółka

Kancelaria Radców Prawnych Mijal & Sydor spółka cywilna powstała w wyniku połączenia funkcjonujacych dotychczas indywidualnych kancelarii radców prawnych, prowadzonych przez wspołników-założycieli spółki. Powstanie spólki poprzedza długoletnia współpraca wspólników, wsparta doswiadczeniami oraz jednolitą wizją sposobu świadczenia pomocy prawnej, która doprowadziła do podjęcia decyzji o zmianie formy prowadzonej działalności. Spółka powstała w celu umożliwienia dalszego rozwoju Kancelarii oraz zapewnienia naszym Klientom bezpieczeństwa i satysfakcji ze świadczonych usług.

Nawiązanie ściślejszej współpracy ma służyć zwiększeniu profesjonalizmu i kompleksowości w obsłudze prawnej dotychczasowych oraz przyszłych Klientów Kancelarii. Dzięki konsolidacji i współdziałaniu tworzących Spółke radców prawnych oraz starannemu doborowi zapraszanych do współpracy specjalistów z różnych dziedzin dążymy do zapewnienia swoim Klientom najwyższego poziomu obsługi prawnej.

Dewiza

Dewizą Kancelarii Radców Prawnych Mijal & Sydor jest objęcie w pełnym zakresie indywidualną opieką każdego Klienta i prowadzonej sprawy przez konkretnego radcę prawnego. Tylko wówczas świadczona Klientom Kancelarii pomoc prawna dostosowana jest do ich swoistych potrzeb i wymagań, bowiem osoba ją wykonującą w pełni zorientowana jest w specyfice działalności określonego podmiotu i jego oczekiwaniach.

Zaletą tej formuły współpracy jest niezwłoczne przystąpienie do załatwiania powierzonych Kancelarii przez Klientów spraw oraz bezpośrednia dostępność prowadzącego je radcy prawnego, zawsze zorientowanego w bieżącym stanie sprawy.

Zapewnienie stałego i bieżącego kontaktu pełnomocnika z naszymi Klientami ma priorytetowe znaczenie. Pozwala na dynamiczne i szybkie podejmowanie czynności oraz działań w imieniu naszych Mocodawców w celu zapewnienia pełnej i skutecznej ochrony ich interesów. Kierując sie tymi zasadami dążymy do realizacji profesjonalnej obsługi prawnej.